Regels over schuttingen

Als een schutting tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Dat betekent dat u beiden (in overleg) verantwoordelijk bent voor het onderhoud, het schoonhouden en eventueel vernieuwen van de schutting. U betaalt ook samen de gemaakte kosten.

Staat de schutting helemaal aan één kant van de erfgrens? Dan is de eigenaar van de grond waar de schutting op staat ook eigenaar van de schutting en daarmee dan ook volledig verantwoordelijk voor de schutting.

Een schutting moet aan de volgende regels voldoen:

Naast en achter een huis mag een schutting maximaal 2 meter hoog zijn. (Tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte.)

Vóór het huis mag een schutting maximaal 1 meter hoog zijn.